fint hus inför besiktning

Slutbesiktning

Om du behöver göra en slutbesiktning av ditt nyrenoverade kök eller nybyggda hus har du kommit rätt.

Vi på Husbesiktning Stockholm erbjuder alla typer av besiktningar i Stockholm vid nybyggnationer och befintliga byggnader.

Varför ska du göra en slutbesiktning?

Slutbesiktningar bör förekomma vid bygge av nya bostäder oavsett om det är en villa för permanentboende eller ett fritidshus. En husbesiktning är ett viktigt verktyg för både dig och byggfirman för att säkerställa att slutresultatet är utfört enligt avtal. Slutbesiktningar är också vanliga i samband med till exempel stamrenoveringar i bostadsrättsföreningar.

En slutbesiktning är viktig att göra eftersom du genom den får en garanti på att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt. Vid en slutbesiktning kontrolleras alla viktiga funktioner och om något inte är som det ska så åtgärdas det. När allt är godkänt och klart får du ett bevis på att byggnaden är i det skick som den ska vara. Skulle något problem uppstå inom garantitiden har du dessutom rätt att få det åtgärdat utan extra kostnad om det ingår i byggavtalet.

Hur går slutbesiktningen till?

Vid slutbesiktningen gör en besiktningsman i Stockholm en okulär besiktning av byggnaden eller rummet som ska besiktigas. Det förekommer ibland även att mätningar av ventilation och fukt sker vid en husbesiktning.

Efter att husbesiktningen är utförd åtgärdas eventuella synpunkter och när allt är som det ska får du ett slutgiltigt godkänt besiktningsprotokoll. Protokollet är viktigt att spara för att kunna användas vid eventuella problem i framtiden när du till exempel behöver kontakta försäkringsbolag eller utnyttja garantin i byggavtalet.

Hör gärna av dig till oss om du vill få ett bra pris på husbesiktning. Kostnad för husbesiktning varierar beroende på byggnadens storlek.